Tag Archives: chế tạo khuôn mẫu

Tìm hiểu các công nghệ chế tạo khuôn mẫu tại Việt Nam

Tìm hiểu các công nghệ chế tạo khuôn mẫu tại Việt Nam

Khuôn mẫu là dụng cụ định hình sản phẩm, không thể thiếu trong một số ngành công nghiệp. Công nghệ chế tạo khuôn mẫu giữ có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng, chất lượng và thời gian của mỗi chu trình sản xuất. Giới thiệu các công nghệ chế tạo […]

Sử dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong chế tạo khuôn mẫu

công nghệ CAD/CAM/CNC trong chế tạo khuôn mẫu

Công nghệ CAD/CAM/CNC là các phần mềm cơ khí được ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, trong quá trình vận hành và sản xuất các sản phẩm khuôn mẫu. Sử dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong chế tạo khuôn mẫu đòi hỏi các kỹ sư cần nắm vững kiến thức […]