Nhân viên quản lý chất lượng (QCG) Tháng 10/2023

CÔNG TY VIỆT CHUẨN cần tuyển Nhân viên quản lý chất lượng (QCG): 1, Mô tả công việc – Đánh giá chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn yêu cầu từ khách hàng. – Đảm bảo việc kiểm soát và tuân thủ theo đúng quy trình, quy định liên quan đến chất lượng. – Sử…