Tìm hiểu các công nghệ chế tạo khuôn ép nhựa

Tìm hiểu các công nghệ chế tạo khuôn ép nhựa

Khuôn ép nhựa hay khuôn mẫu nhựa là dụng cụ được dùng để tạo hình sản phẩm nhựa. Chất lượng của khuôn nhựa sẽ quyết định đến năng suất làm việc và chất lượng của sản phẩm tạo ra. Vì vậy, quy trình chế tạo khuôn mẫu cũng cần đảm bảo những yêu cầu nhất…