VC trở thành nhà cung cấp linh kiện nhựa cho Brother từ năm 2018. Chúng tôi không ngừng thay đổi hệ thống và nâng cao chất lượng để có thể phục vụ khách hàng TOTO một cách tốt nhất. Đem lại sự hài lòng cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển chung của TOTO tại thị trường Việt nam