Việt Chuẩn trở thành nhà cung cấp của Panasonic Vietnam năm 2014. Đối với khách hàng Panasonic, lần đầu tiên Việt Chuẩn thực hiện công đoạn Lắp ráp và In. Đây là bước đầu tiên để Việt Chuẩn thực hiện tầm nhìn To be top of mind as 1 STOP SERVICE company in Global Supporting Industry Supply Chain Giống như ngành sản xuất linh kiện máy in, sản xuất linh kiện Tủ lạnh và máy giặt cũng đặt Việt Chuẩn vào môi trường cạnh tranh QCD khốc liệt. Các sản phẩm khuôn mẫu của Việt Chuẩn cung cấp cho Panasoic Việt nam gồm: COVER DUCT PC, FRAME TABLE , PAN DRAIN, HOOK ICE CONER, DUCT RETURN BARRIER, COVER COIL FRONTCOVER COIL BACK, HOLDER ICE TRAY, COVER DAMPER PC, COVER DUCT PC, CAP DOOR FCT, CAP DOOR PFB, HANDLE F, PAN WATER EVA, CASE FCT, CASE FCM, CASE FCB, ICE CUBE TRAY, FRAME ICE TRAY, BOX ICE TRAY, BARRIER UPPE, BARRIER LOWER, ESCUTCHEON BARRIER, SASH TRAY PCB, SASH TRAY CRISPER B, CASE CRISPER, CASE PF, SHELF BOTTLE, SHELF EGG, RAIL CASE FCB L/R.