Việt Chuẩn trở thành nhà cung cấp khuôn cấp 1 (1st tier) của Honda Việt Nam năm 2009. Nhờ có sự giúp đỡ của Honda Vietnam trong những ngày đầu, Việt Chuẩn đã tự hoàn thiện hệ thống để trở thành một công ty top of mind trong ngành như ngày nay.
Các sản phẩm khuôn mẫu của Việt Chuẩn cung cấp cho Honda Việt nam rất đa dạng, gần như là toàn bộ các chi tiết nhựa của Honda như: Cover Hanlde, Cover Siide, Step Floor, Cover Radiator, Cover FR Side, Cover LR Body. Lens, Houssing, Extention, Cover Meter, Speed Meter, Guard Mud… đến các khuôn mẫu cho ngành Die casting, Gravity casting như Break Lever, Hub, Engine Cover,
Chúng tôi cũng là nhà cung cấp khuôn cho các công ty 1st tier của Honda như Daiwa, Tenma, Nippon Seiki, Roki..
Đối với Honda Global, chúng tôi cũng cung cấp sang thị trường Brazil, Ấn Độ, Indonesia và THái lan thông qua HOnda Trading
Chúng tôi cũng tham gia cùng Honda Việt nam trong các dự án cải tiến điều kiện đúc cho sản phẩm, giảm cycle time và sản suất khuôn Family cho những sản phẩm lớn như Cover FR side với số sản phẩm lên đến 4 cavity/mold (L/R 2 set mold) với kích thước khuôn lên đến 1000mmx1450mm cũng như dự án sản xuất Stack mold.”