Việt Chuẩn trở thành nhà cung cấp của Canon Vietnam năm 2014. Phải mất 2 năm để chuẩn bị công nghệ, máy móc và tư duy sản xuất để chuyển đổi từ nhà làm khuôn ô tô xe máy sang khuôn điện tử, máy in. Đảm bảo được yếu tố cạnh tranh khốc liệt của trong ngành sản linh kiện máy in là không dễ dàng, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để nâng cao tính cạnh tranh theo 3 yếu tố QCD. Giờ đây chúng tôi rất tự tin về khả năng sản xuất của mình đối với sản phẩm khuôn cho chi tiết nhựa máy in và hàng điện tử. Các sản phẩm khuôn mẫu của Việt Chuẩn cung cấp cho Canon Việt nam rất đa dạng, gần như là toàn bộ các chi tiết nhựa như: PF SHIPPING LOCK, FFC FIX PLAT, STAND,L OCK PIN, SETTING BAR, HEAD SET LEVER, BLADE CANCELLATION CAM, SW BRACKET, SEPARATION SHEET GUIDE, RETURN LEVER LINK, CR STOPPER, POWER MENU KEY, START STOP KEY, SLIDER TUBE HOLDER, CR STOPPER, MAIN TANK TOP COVER BK, POWER MENU KEY, CONTACT PROTECTOR, DRAIN SHEET STOPPER, FRONT FRAME, CASSETTE COVER, ASSETTE LEVER L193, OLED SET PLATE, FRONT PANEL, SCN STAY, ACCESS SW HOLDER, REAR HNS GUIDE, FFC GUIDE, FFC GUIDE R, ASF INNHARNESS COVER, POWER MENU KEY, START STOP KEY, TUBE HOLDER, SLIDER TUBE HOLDER