Việt Chuẩn trở thành nhà cung cấp linh kiện nhựa cho Brother từ năm 2018. Thời điểm này chúng tôi đã cung cấp linh kiện nhựa cho Canon. Tuy nhiên khi cấp linh kiện cho Brother chúng tôi phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn mới và yêu cầu khắt khe của Brother. Bàng nỗ lực không mệt mỏi, chúng tôi đã 3 năm liên tiếp luôn đạt danh hiệu nhà cung cấp xuất sắc của Brother với xếp hạng ở vị trí cao nhất. Các sản phẩm chúng tôi cung cấp đến khách hàng luôn dành được sự an tâm và những hỗ trợ giá trị. Các chi tiết nhựa ngày một đa dạng bao gồm PF SHIPPING LOCK, FFC FIX PLAT, STAND, LOCK PIN, SETTING BAR, HEAD SET LEVER, BLADE CANCELLATION CAM, SW BRACKET, SEPARATION SHEET GUIDE, RETURN LEVER LINK, CR STOPPER, POWER MENU KEY, START STOP KEY, SLIDER TUBE HOLDER, CR STOPPER, MAIN TANK TOP COVER BK, POWER MENU KEY, CONTACT PROTECTOR, DRAIN SHEET STOPPER, FRONT FRAME, CASSETTE COVER, CASSETTE LEVER L193, OLED SET PLATE, FRONT PANEL, SCN STAY, ACCESS SW HOLDER, REAR HNS GUIDE, FFC GUIDE, FFC GUIDE R, ASF INNHARNESS COVER, POWER MENU KEY, START STOP KEY, TUBE HOLDER, SLIDER TUBE HOLDER.