Chúng tôi tập trung mạnh mẽ vào việc nâng cao chất lượng bản thiết kế nhằm tạo ra những sản phẩm khuôn mẫu sản xuất có độ tin cậy cao hơn, hoạt động bền bỉ hơn và dễ dàng bảo dưỡng với chi phí thấp hơn trong quá trình sản xuất.
Chiến thuật CAM quyết định chất lượng của bề mặt sản phẩm và năng suất gia công cắt gọt. Chương trình CAM tối ưu phải là sự kết hợp cân bằng hài hoà giữa 2 yếu tố chất lượng bề mặt và thời gian gia công.
Phân tích CAE giúp các kỹ sư đưa ra được các điều kiện tốt nhất cho khuôn mẫu như dòng chẩy kim loại, tốc độ phun để kiểm soát chất lượng tránh hiện tượng thiếu nhựa, bẫy khí và giúp việc tạo hình dễ dàng hơn.

No products were found matching your selection.