Khuôn linh kiện xe máy 01

Khuôn linh kiện xe máy là một loại khuôn được sử dụng để đúc các chi tiết kim loại của xe máy. Các chi tiết này có thể bao gồm các bộ phận động cơ, bộ phận khung xe, vỏ xe, các bộ phận điện tử và các linh kiện khác.